Μία εβδομαδιαία εκπαίδευση ξεκίνησε την Τρίτη 29 Μαΐου 2018, για τους street-workers του mobile school της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από την εκπαιδεύτρια του Βέλγικου Οργανισμού Mobile School Joke Verreth. Κατά τη διάρκεια του training οι εθελοντές θα εφοδιαστούν με νέες γνώσεις αναφορικά με την κοινωνική εργασία στον δρόμο και θα υλοποιήσουν παρεμβάσεις στον καταυλισμό Ρομά στην Φιλίππου καθώς και στην περιοχή του Δημοτικού Κήπου Δράμας. Την τελευταία μέρα της εκπαίδευσης θα δημιουργήσουν νέο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα ενσωματωθεί στα περισσότερα από 300 πάνελ τα οποία υπάρχουν και αφορούν τομείς εκπαίδευσης και  κοινωνικών ζητημάτων.

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ. τα τελευταία δύο έτη μέσω του νέου εργαλείου που παρέλαβε (κινητό σχολείο) δραστηριοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν ή και εργάζονται στο δρόμο και τα οποία είναι αποκλεισμένα από το σχολικό περιβάλλον.    

Βασικός σκοπός του προγράμματος  που υλοποιεί η Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ., είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, η απομάκρυνσή τους από το δρόμο και η προετοιμασία για την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον. Ένας ακόμη στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση της ευρύτερης κοινότητας σχετικά με το φαινόμενο της παιδικής εργασίας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά.

Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top