Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚ) εφιστά την προσοχή των εποπτευόμενών της οντοτήτων στην επικαιροποίηση, στις 6 Απριλίου 2018, του καταλόγου κυρώσεων ΗΠΑ σε πρόσωπα από την Ρωσία.

Σε εγκύκλιό της η πρόεδρος της ΕΚ, Δήμητρα Καλογήρου, σημειώνει ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, δυνάμει της οποίας εκδίδονται οι κυρώσεις, δύνανται επιπρόσθετα να επιβληθούν κυρώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό/νομικό) ή και οντότητα που έχει εμπλοκή σε σημαντική συναλλαγή, ή διευκολύνει τη διενέργεια τέτοιας συναλλαγής, με οποιονδήποτε πρόσωπο που υπόκειται στις κυρώσεις.

Η ΕΚ προτρέπει τις εποπτευόμενες από αυτήν οντότητες να μελετήσουν πάρα πολύ προσεκτικά, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, τα προβλεπόμενα στις εν λόγω κυρώσεις, περιλαμβανομένου του καταλόγου των καλυπτόμενων από αυτές προσώπων και να αξιολογήσουν την έκταση εφαρμογής των εν λόγω μέτρων στις ίδιες, περιλαμβανομένων των πελατών τους.

Επίσης, οι εποπτευόμενες οντότητες πρέπει να αξιολογήσουν τους κινδύνους, που ενδέχεται να αναλάβουν σε περίπτωση εμπλοκής τους σε σημαντική συναλλαγή, ή διευκόλυνση διενέργειας τέτοιας συναλλαγής με οποιοδήποτε πρόσωπο που υπόκειται στις κυρώσεις.

Σε περίπτωση νέου πελάτη που υπόκειται σε κυρώσεις, οι εποπτευόμενες οντότητες προτρέπονται όπως αποφύγουν τη σύναψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης μαζί του.

Εξάλλου, σε περίπτωση που τα πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις είναι ήδη πελάτες τους, οι εποπτευόμενες οντότητες προτρέπονται από την ΕΚ να εξετάσουν προσεκτικά τις ενέργειες και μέτρα, τα οποία ενδέχεται να λάβουν (π.χ. κατά πόσον ενδείκνυται το «πάγωμα» κεφαλαίων/λογαριασμού).

Η εφημερίδα «Πολίτης» γράφει ότι η εγκύκλιος της ΕΚ «είναι χαρακτηριστική της εγρήγορσης, στην οποία βρίσκονται χρηματοπιστωτικός τομέας, εποπτικές αρχές και κυβέρνηση για να πείσουν τις αμερικανικές αρχές ότι η Κύπρος εφαρμόζει πλήρως τη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος, αλλά -κυρίως- και τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί εις βάρος Ρώσων».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα στον κατάλογο των ΗΠΑ περιλαμβάνονται ο Βίκτορ Βεξελμπέργκ της Renova (μεγαλομέτοχος της Τράπεζας Κύπρου) και ο Όλεγκ Ντεριπάσκα, ο οποίος φέρεται να έχει κυπριακό διαβατήριο και εμπλοκή και στην υπόθεση Μάναφορντ-Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υιοθετήσει τις κυρώσεις, αλλά, σημειώνεται, καμία ευρωπαϊκή εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να συναλλάσσεται με τα πρόσωπα αυτά. Έτσι, προστίθεται στο δημοσίευμα, αν και ο Βεξελμπέργκ ελέγχει μέσω της Lamesa Holdings S.A. το 9,27% της Τράπεζας Κύπρου, δεν μπορεί να διατηρεί λογαριασμό στην τράπεζα.

Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top