Στην επαναγορά ομολογιών ύψους 2,7 εκατ. ευρώ έναντι μετρητών, προχώρησε στις 9/5/2018 ο Όμιλος Intralot μέσω της ελεγχόμενης θυγατρική του, Intralot Global Holdings BV.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνολικό ποσό της επαναγοράς των συγκεκριμένων ομολογιών ανέρχεται στα 4,2 εκατ. ευρώ.

Οι εν λόγω ομολογίες διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top