Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ'αριθμ.Δ13/οικ./33475/1935 ΦΕΚ 2281/15-6-2018 Υπουργικής Απόφασης  οι δικαιούχοι  του ΚΕΑ εφόσον δύναται να εργαστούν υποχρεούνται:

1. Να εγγράφονται στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ μέχρι τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους.

2. Να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους

3. Να επισκέπτονται  τον Ο.Α.Ε.Δ, όποτε κληθούν  και να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους

4. Να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας ή να συμμετέχουν σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης , συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας.

Tα παραπάνω θα ισχύσουν από τις 1/8/2018.

Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top