Η παρουσία των Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακή αφού πρωταγωνιστούν σε όλες τις περιφέρειες (πλην εκείνης του Βορείου Αιγαίου) της χώρας, ειδικά σε επίπεδο διανυκτερεύσεων και εισπράξεων.Συγκεκριμένα, οι Γερμανοί αποτελούν τη σημαντικότερη αγορά ως προς τις εισπράξεις σε 6 περιφέρειες και έχουν την υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (624 ευρώ έναντι 458 ευρώ), αν και έχει την ίδια ημερήσια δαπάνη με τον μέσο όρο (68 ευρώ), λόγω της μεγαλύτερης παραμονής. Η γερμανική αγορά προτιμά προορισμούς που υποστηρίζουν το μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» για τις θερινές διακοπές, με τις 3 δημοφιλέστερες περιοχές ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεών του να είναι η Kρήτη, η Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο. Η σημασία της γερμανικής αγοράς αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι σε 10 από τις 13 περιφέρειες βάσει του αριθμού των επισκέψεων και παράλληλα σε 11 περιφέρειες βάσει του αριθμού των διανυκτερεύσεων και των εισπράξεων βρίσκεται στο top3.

Ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό είναι, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝSETE, και οι παραδοσιακές αγορές της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, των ΗΠΑ, ενώ τη δική της θέση στους πρωταγωνιστές του τουρισμού κατέχει η Ρωσία, λόγω της υψηλής δαπάνης των Ρώσων στους προορισμούς που επισκέπτονται.

Βρετανία

Ισχυρή είναι και η παρουσία των Βρετανών, μία αγορά που δίνει το «παρών» στην πλειονότητα των περιφερειών της χώρας. Είναι η σημαντικότερη πηγή εισερχόμενου τουρισμού από πλευράς εισπράξεων στις περιφέρειες Ιόνιων Νησιών, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας και έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (637 ευρώ έναντι 458 ευρώ) καθώς και υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (78 ευρώ έναντι 68 ευρώ). Οι 3 δημοφιλέστερες περιφέρειες για τους Βρετανούς, ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων είναι τα Ιόνια Νησιά, η Kρήτη και το Νότιο Αιγαίο.

Αξιοσημείωτο είναι πως δεν υπάρχει ούτε μία περιφέρεια που τουλάχιστον η μία από τις δύο χώρες,
Γερμανία και Βρετανία, να μην συγκαταλέγεται στις τρεις πιο δημοφιλείς αγορές της.Γαλλία

Η γαλλική αγορά είναι η τρίτη σημαντικότερη πηγή εισερχόμενου τουρισμού από πλευράς εισπράξεων. Εμφανίζεται σε 4 περιφέρειες top-3, βάσει του αριθμού των επισκέψεων και εισπράξεων, ενώ εμφανίζεται 5 φόρες βάσει αριθμού διανυκτερεύσεων. Πρώτη θέση κατέχει μόνο στον αριθμό επισκέψεων στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Και οι Γάλλοι δαπανούν περισσότερα ανά επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (577 ευρώ έναντι 458 ευρώ), ενώ έχουν και την υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (81 ευρώ έναντι 68 ευρώ). Οι 3 αγαπημένοι προορισμοί των Γάλλων, ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, είναι η Kρήτη, το Νότιο Αιγαίο και η Aττική.

Ιταλία

Σημαντικός για τον ελληνικό τουρισμό είναι και ο αριθμός των Ιταλών τουριστών, με τη συγκεκριμένη αγορά να ανήκει στο top-3 σε 2 περιφέρειες, βάσει του αριθμού των επισκέψεων, των διανυκτερεύσεων αλλά και των εισπράξεων. Βέβαια, οι Ιταλοί ξοδεύουν λιγότερα ανά επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (453 ευρώ έναντι 458 ευρώ) και έχουν χαμηλότερη ημερήσια δαπάνη ( 63 ευρώ έναντι 68 ευρώ). Οι 3 δημοφιλέστερες περιφέρειες για την ιταλική αγορά, ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, είναι το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και η Kρήτη.
ΗΠΑ

Η αμερικανική αγορά συμπληρώνει το top-5 των σημαντικών αγορών για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς εμφανίζεται σε 4 περιφέρειες στο top-3, βάσει του αριθμού των επισκέψεων των εισπράξεων και των διανυκτερεύσεων. Αποτελεί την αγορά με την υψηλότερη τουριστική για την περιφέρεια Αττικής και έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (573 ευρώ έναντι 458 ευρώ) καθώς και υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (85 ευρώ έναντι 68 ευρώ). Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ επισκέπτονται 1,64 περιφέρειες έναντι 1,14 που είναι ο γενικός μέσος όρος του εισερχόμενου τουρισμού. Οι 3 δημοφιλέστερες περιφέρειες για τους Αμερικάνους ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, είναι η Aττική, το Νότιο Αιγαίο και το Βόρειο Αιγαίο.

Ρωσία

Τη δική της δυναμική διατηρεί και η ρώσικη αγορά, η οποία έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (605 ευρώ έναντι 458 ευρώ) καθώς και υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (71 ευρώ έναντι 68 ευρώ), γεγονός που την αναδεικνύουν στις πιο σημαντικές πηγές εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα. Οι 3 δημοφιλέστερες περιφέρειες για τους Ρώσους είναι το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και η Κεντρική Μακεδονία.

Συνολικά, οι περιφέρειες με τις μεγαλύτερες ροές εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης είναι η Κεντρική Μακεδονία, το Νότιο Αιγαίο, η Αττική, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά. Το προφίλ των επισκεπτών διαφοροποιείται ανά περιφέρεια, με αποτέλεσμα η Κεντρική Μακεδονία να έχει το μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων, ενώ το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη να υπερτερούν σε αριθμό εισπράξεων. Στις εισπράξεις υπερτερεί και η Αττική, ενώ χαμηλότερα από την Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται τα Ιόνια Νησιά. Ειδικότερα, οι 5 αυτές Περιφέρειες δέχονται το 84% των επισκέψεων (26,0 εκατ. στο σύνολο της χώρας), το 87% των διανυκτερεύσεων (181 εκατ.) και το 89% των εισπράξεων (12,6 δισ. ευρώ).

Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top